{"id":1369,"date":"2018-02-18T12:57:12","date_gmt":"2018-02-18T11:57:12","guid":{"rendered":"http:\/\/dunia.pl\/main\/?page_id=1369"},"modified":"2021-09-06T16:54:27","modified_gmt":"2021-09-06T14:54:27","slug":"indie","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/dunia.pl\/main\/indie\/","title":{"rendered":"Indie"},"content":{"rendered":"[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1\/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”]
\"indie<\/div><\/div>
<\/div><\/div>[vc_custom_heading text=”Do oko\u0142a Indii, czyli dwa i p\u00f3\u0142 miesi\u0105ca na innej planecie”][vc_column_text]Odwiedzili\u015bmy wiele kraj\u00f3w<\/a>, ale nie ma drugiego takiego miejsca na Ziemi, gdzie podr\u00f3\u017cowanie by\u0142oby tak intensywnym prze\u017cyciem. W Indiach wszystkie doznania s\u0105 mocniejsze i jest ich wi\u0119cej ni\u017c gdziekolwiek indziej. Jedni je kochaj\u0105, inni boj\u0105 si\u0119 tam jecha\u0107 \u2013 nikt za to nie jest wobec Indii oboj\u0119tny. Dlatego w\u0142a\u015bnie odwiedzamy Indie na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119, z plecakami, poruszaj\u0105c si\u0119 lokalnym transportem i minimalizuj\u0105c potrzebny bud\u017cet – chcemy by\u0107 mo\u017cliwie blisko indyjskiej ulicy.[\/vc_column_text]
<\/div><\/div>[\/vc_column][\/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1\/6″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” offset=”vc_col-xs-12″][vc_wp_custommenu nav_menu=”28″ el_class=”.side-menu”][vc_widget_sidebar enable_sticky=”true” sidebar_id=”nectar-extra-sidebar”][\/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”3\/4″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”]\t\r\n\t
\r\n\t\r\n\t
\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\n
\n\n\t
\n\n\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t
\n\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\tlut<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t09<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
<\/i><\/div>0<\/span><\/a>\t\t\t\t\t\t<\/div>\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t <\/div>\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\"ulica<\/span><\/a>\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tDelhi\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t <\/a> \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h2>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\tBy<\/span> Pawe\u0142 Dunia<\/a><\/span> | Indie<\/a><\/span> \n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t

Ulica Main Bazar w dzielnicy Paharganj to dla wi\u0119kszo\u015bci przybysz\u00f3w pierwszy kontakt z Indiami poniewa\u017c tu mieszcz\u0105 si\u0119 najta\u0144sze hotele, cz\u0119sto z pokojami bez okien. Zatrzymuj\u0105c si\u0119 tu, poznawanie Indii rozpoczynamy od razu od skoku na g\u0142\u0119bok\u0105 wod\u0119. Monsun w stolicy oznacza, \u017ce z nieba non-stop co\u015b kapie lub (rzadziej) leje, a nogi cz\u0119sto grz\u0119zn\u0105 w b\u0142ocie, za\u015b niewiarygodnie duszne powietrze sprawia, \u017ce jeste\u015bmy ca\u0142y czas mokrzy. \u00a0Jeste\u015bmy skazani na bycie mokrymi – od deszczu lub od potu.<\/p>\n

\"IMG_3503\"<\/a><\/p>\n

\"IMG_3501\"<\/a><\/p>\n

Musimy szybko przywykn\u0105\u0107 do faktu, \u017ce ruch uliczny w Indiach wygl\u0105da inaczej ni\u017c w Europie. Od t\u0142um\u00f3w nie ma ucieczki, tak jak nie ma ucieczki od wilgotnego, dusznego powietrza.<\/p>\n

\"IMG_6593\"<\/a><\/p>\n

Godziny szczytu.<\/p>\n

\"IMG_6604\"<\/a><\/p>\n

W brew pozorom poruszanie si\u0119 po mie\u015bcie okazuje si\u0119 by\u0107 proste. Mo\u017cna i\u015b\u0107 w dowoln\u0105 stron\u0119, ca\u0142kowicie nie obawiaj\u0105c si\u0119 o drog\u0119 powrotn\u0105. Gdy uznamy, \u017ce czas wraca\u0107, wystarczy z\u0142apa\u0107 riksz\u0119, kt\u00f3re s\u0105 zawsze i wsz\u0119dzie pod r\u0119k\u0105. Rikszarze dowioz\u0105 nas tam gdzie chcemy.<\/p>\n

\"IMG_6540\"<\/a><\/p>\n

\"IMG_3512\"<\/a><\/p>\n

\"IMG_3514\"<\/a><\/p>\n

Je\u015bli odbijemy w bok od dowolnej ulicy, w\u0105skimi przej\u015bciami mi\u0119dzy budynkami trafimy na takie jak ten „ryneczki”, na kt\u00f3rych toczy si\u0119 \u017cycie mieszka\u0144c\u00f3w okolicznych dom\u00f3w.<\/p>\n

\"IMG_6581\"<\/a><\/p>\n

Indyjska ulica zadziwia na ka\u017cdym kroku, zw\u0142aszcza nowicjusza. Po jakim\u015b czasie zaczynamy zauwa\u017ca\u0107 i rozumie\u0107 wi\u0119cej detali tego, co widzimy. Atrybutem sikha s\u0105 mi\u0119dzy innymi turban i sztylet, nie dziwi nas zatem napotkany m\u0119\u017cczyzna z szabl\u0105. Wi\u0119kszo\u015b\u0107 sikh\u00f3w traktuje jednak t\u0119 tradycj\u0119 bardziej symbolicznie, nosz\u0105c sztylet np. w postaci wisiorka.<\/p>\n

\"IMG_6539\"<\/a><\/p>\n

Rowerowi rikszarze pracuj\u0105, a tak\u017ce cz\u0119sto \u017cyj\u0105 na ulicy. W Indiach bezdomno\u015b\u0107 nie jest to\u017csama z \u017cebractwem, czy og\u00f3lnie – spo\u0142ecznym wykluczeniem – do czego przywykli\u015bmy w Europie. Pracuj\u0105cy ci\u0119\u017cko przez ca\u0142e \u017cycie rikszarze maj\u0105 jednak nik\u0142e szanse wyrwania si\u0119 z zakl\u0119tego kr\u0119gu biedy. Dba\u0142o\u015b\u0107 o higien\u0119 ma w tej kulturze, ale i klimacie szczeg\u00f3lne znaczenie, jednak prywatno\u015b\u0107, to dla milion\u00f3w mieszka\u0144c\u00f3w tego kraju poj\u0119cie z kategorii marze\u0144.<\/p>\n

\"IMG_3538\"<\/a><\/p>\n

Ca\u0142e wielopokoleniowe rodziny, \u017cyj\u0105 na ulicach, skrzy\u017cowaniach, placach: wsz\u0119dzie, gdzie da si\u0119 roz\u0142o\u017cy\u0107 to, co posiadaj\u0105. Je\u015bli w pobli\u017cu ich koczowiska zaparkowa\u0142 samoch\u00f3d, jego maska i dach szybko szybko zostaje wch\u0142oni\u0119ta jako cz\u0119\u015b\u0107 obej\u015bcia.<\/p>\n

\"IMG_6513\"<\/a><\/p>\n

Motoriksze nie nale\u017c\u0105 do kierowc\u00f3w, kt\u00f3rzy codziennie nas nimi wo\u017c\u0105. Musz\u0105 je wynajmowa\u0107 oddaj\u0105c cz\u0119\u015b\u0107 zarobku. Cz\u0119sto \u017cyj\u0105 z ca\u0142\u0105 rodzin\u0105 na ulicy.<\/p>\n

\"IMG_6516\"<\/a><\/p>\n

Szybko przekonujemy si\u0119, \u017ce krowy na ulicach miast nie s\u0105 \u017cadnym mitem. Wychudzone, \u017cywi\u0105ce si\u0119 odpadkami i \u015bmieciami zwierz\u0119ta bezpardonowo przeciskaj\u0105 si\u0119 w t\u0142umie ludzi i pojazd\u00f3w.<\/p>\n

\"IMG_3527\"<\/a><\/p>\n

Wielkie indyjskie miasta rozrastaj\u0105 si\u0119 tak\u017ce w pionie, stanowi\u0105c mozaik\u0119 przybud\u00f3wek i nadbud\u00f3wek, mieszank\u0119 starego z nowym. Ze wzgl\u0119du na stan w jakim si\u0119 znajduj\u0105, wieku wi\u0119kszo\u015bci budynk\u00f3w nie spos\u00f3b oceni\u0107.<\/p>\n

\"IMG_3436\"<\/a><\/p>\n

\"IMG_3437\"<\/a><\/p>\n

Odkrywamy, \u017ce dachy budynk\u00f3w stanowi\u0105 jedyny azyl od t\u0142umu. S\u0105 te\u017c idealne do przyjrzenia si\u0119 miastu w spokoju.<\/p>\n

\"IMG_3446\"<\/a><\/p>\n

Indyjska ulica to m\u0119ski \u015bwiat, a dom – kobiecy. Kobiet w pracy w zasadzie si\u0119 nie spotyka. Nie trafimy na nie w handlu, \u00a0w gastronomii czy hotelarstwie. Poniewa\u017c pracuje si\u0119 do rana do wieczora, m\u0119\u017cczy\u017ani sp\u0119dzaj\u0105 ca\u0142e dnie w towarzystwie koleg\u00f3w i kuzyn\u00f3w uwik\u0142anych w niezwykle dla nas skomplikowan\u0105 sie\u0107 pokrewie\u0144stw i zale\u017cno\u015bci.<\/p>\n

\"IMG_3441\"<\/a><\/p>\n

\"IMG_3442\"<\/a><\/p>\n

\"IMG_3443\"<\/a><\/p>\n

\"IMG_3456\"<\/a><\/p>\n

Bran\u017c\u0105, w kt\u00f3rej widujemy pracuj\u0105ce kobiety, s\u0105 ci\u0119\u017ckie roboty budowlane, roz\u0142upywanie kamieni itp. Zastanawiamy si\u0119, z czego to wynika – mo\u017ce z braku konieczno\u015bci bezpo\u015bredniego kontaktu z klientami?<\/p>\n

\"IMG_6526\"<\/a><\/p>\n

Jama Masjid, Wielki Meczet Pi\u0105tkowy. Indie kojarz\u0105 si\u0119 z hinduizmem, ale w kraju tym \u017cyje prawie 200 mln muzu\u0142man\u00f3w.<\/p>\n

\"IMG_3460\"<\/a><\/p>\n

\"IMG_3448\"<\/a><\/p>\n

W ka\u017cdym miejscu w Indiach spotykamy si\u0119 z zaciekawieniem. Na ka\u017cdym kroku kto\u015b chce porozmawia\u0107. W turystycznych miejscach mo\u017cna mie\u0107 prawie pewno\u015b\u0107, \u017ce sytuacje takie sko\u0144cz\u0105 si\u0119 jak\u0105\u015b inn\u0105 propozycj\u0105 handlow\u0105. Nawet w najbardziej turystycznych miejscach spotykamy jednak ludzi szczerze zainteresowanych tym, co robimy w ich kraju, sk\u0105d jeste\u015bmy oraz milionem innych kwestii. Z najbardziej oczywistych dla miejscowych pyta\u0144 warto wspomnie\u0107 cho\u0107by to o ulubionego gracza w krykieta albo pytanie o imi\u0119 ojca \ud83d\ude42<\/p>\n

\"IMG_3461\"<\/a><\/p>\n

Indie to tak\u017ce ogromna duma narodowa i og\u00f3lne poczucie wielko\u015bci. Obecne u zwyk\u0142ych ludzi, jest non-stop podsycane przez oficjalny przekaz. Rajpath i otaczaj\u0105ce j\u0105 aleje, bulwary i place, ta monumentalna, przestronna i czysta, oficjalna strona stolicy, wraz z zaprojektowan\u0105 jeszcze przez Anglik\u00f3w dzielnic\u0105 rz\u0105dow\u0105 stanowi tego doskona\u0142y wyraz.<\/p>\n

\"IMG_3499\"<\/a><\/p>\n

Star\u0105 cz\u0119\u015b\u0107 miasta wype\u0142nia handel.<\/p>\n

\"IMG_6543\"<\/a><\/p>\n

Kwiaty w Indiach s\u0105 produktem codziennej potrzeby. Sk\u0142ada si\u0119 je w ofierze bogom w \u015bwi\u0105tyniach i na niezliczonych o\u0142tarzykach.<\/p>\n

\"IMG_3518\"<\/a><\/p>\n

Hindusi ch\u0119tnie i godnie pozuj\u0105 do zdj\u0119\u0107. S\u0105 lud\u017ami dumnymi z tego co robi\u0105 i co posiadaj\u0105.<\/p>\n

\"IMG_3542\"<\/a><\/p>\n

\"IMG_3544\"<\/a><\/p>\n

Drzwi zamyka si\u0119 na noc. W godzinach pracy wszystko ma by\u0107 jak najbardziej otwarte, nawet zawodu lekarza nie wykonuje si\u0119 za zamkni\u0119tymi drzwiami.<\/p>\n

\"IMG_3553\"<\/a><\/p>\n

\"IMG_3556\"<\/a><\/p>\n

\"IMG_3558\"<\/a><\/p>\n

Gekony s\u0105 naszymi sprzymierze\u0144cami, zjadaj\u0105 komary, a te wi\u0119ksze tak\u017ce karaluchy.<\/p>\n

\"IMG_3559\"<\/a><\/p>\n

W Indiach 500 mln ludzi nigdy\u00a0nie mia\u0142o w ustach mi\u0119sa. Wegetaria\u0144skie restauracje i produkty w sklepach s\u0105 wyra\u017anie oznaczone. Cieszy nas to \ud83d\ude42<\/p>\n

\"IMG_3562\"<\/a><\/p>\n

Kolej jest dum\u0105 Indii. Czwarta najwi\u0119ksza na \u015bwiecie sie\u0107 kolejowa umo\u017cliwia nam dotarcie niemal wsz\u0119dzie.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\"IMG_3427\"<\/a><\/p>\n

\"IMG_6528\"<\/a><\/p>\n

\u015awi\u0105tynia bahaistyczna. Bahaizm to ma\u0142a religia, dominuje hinduizm i islam. Jest jeszcze buddyzm, sikhizm, d\u017ainizm, chrze\u015bcija\u0144stwo i \u00a0wiele innych…<\/p>\n

\"IMG_6534\"<\/a><\/p>\n

Centrala popularnego w Polsce ruchu Hare Kriszna.<\/p>\n

\"IMG_6536\"<\/a><\/p>\n

Religia w Indiach dominuje w ka\u017cdym aspekcie \u017cycia i jest widoczna wsz\u0119dzie wko\u0142o: \u015bwi\u0119ta, festiwale religijne, \u015bwi\u0119ci m\u0119\u017cowie, krowy, bramini, \u015bwi\u0105tynie i kapliczki, kadzid\u0142a, kwiaty i inne dary. Nie trudno w Indiach trafi\u0107 na jakie\u015b \u015bwi\u0119to czy procesj\u0119.<\/p>\n

\"IMG_6561\"<\/a><\/p>\n

\"IMG_6575\"<\/a><\/p>\n

\"IMG_6576\"<\/a><\/p>\n

\"IMG_6544\"<\/a> \u00a0\u00a0\"IMG_6596\"<\/a><\/p>\n

\"IMG_6598\"<\/a> \u00a0\"IMG_6612\"<\/a><\/p>\n

Dzieci cz\u0119sto maj\u0105 ciemny makija\u017c oczu, cz\u0119sto na policzkach maluje si\u0119 im tak\u017ce znamiona – wszystko by chroni\u0107 je przed „z\u0142ym okiem”.<\/p>\n

\"IMG_5871\"<\/a><\/p>\n

Swastyka na stopie jest oczywi\u015bcie na szcz\u0119\u015bcie.<\/p>\n

\"IMG_6613\"<\/a><\/p>\n

Miejscowa telewizja to dodatkowa, szybka dawka wiedzy na temat lokalnej kultury i spo\u0142ecze\u0144stwa. W jakim innym kraju mo\u017cna zobaczy\u0107 tego typu transmisj\u0119 na \u017cywo?<\/p>\n

\"IMG_4911\"<\/p>\n

Biblioteka tak\u017ce jest otwarta, mo\u017cemy zazna\u0107 b\u0142ogiego spokoju zag\u0142\u0119biaj\u0105c si\u0119 w ksi\u0119gozbi\u00f3r.<\/p>\n

\"IMG_3494\"<\/a><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\n\t<\/div>\n\t\t\n<\/article>\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t

1<\/span>\n2<\/a>\n3<\/a>\n…<\/span>\n17<\/a>\nNast\u0119pne »<\/a><\/div>\t\t\r\n\t\t<\/div>\r\n\t\t\r\n\t\t\r\n\t<\/div>\r\n\t\r\n\t[\/vc_column][\/vc_row]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1\/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_custom_heading text=”Do oko\u0142a Indii, czyli dwa i p\u00f3\u0142 miesi\u0105ca na innej…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":88,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"yoast_head":"\nIndie na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119, 2.5 miesi\u0105ca z plecakiem - blog z podr\u00f3\u017cy Dunia.pl<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Indie na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119 - blog z podr\u00f3\u017cy dooko\u0142a Indii. Delhi, Rajastan, Ladakh, Bombaj, Goa, Kerala Backwaters, Tamil Nadu.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/dunia.pl\/main\/indie\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"pl_PL\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Indie na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119, 2.5 miesi\u0105ca z plecakiem - blog z podr\u00f3\u017cy Dunia.pl\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Indie na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119 - blog z podr\u00f3\u017cy dooko\u0142a Indii. Delhi, Rajastan, Ladakh, Bombaj, Goa, Kerala Backwaters, Tamil Nadu.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/dunia.pl\/main\/indie\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Natalia i Pawe\u0142 Dunia. Podr\u00f3\u017ce.\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2021-09-06T14:54:27+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/dunia.pl\/main\/wp-content\/uploads\/2014\/01\/indie1.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1000\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"376\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Szacowany czas czytania\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"1 minuta\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/dunia.pl\/main\/indie\/\",\"url\":\"https:\/\/dunia.pl\/main\/indie\/\",\"name\":\"Indie na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119, 2.5 miesi\u0105ca z plecakiem - blog z podr\u00f3\u017cy Dunia.pl\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/dunia.pl\/main\/#website\"},\"datePublished\":\"2018-02-18T11:57:12+00:00\",\"dateModified\":\"2021-09-06T14:54:27+00:00\",\"description\":\"Indie na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119 - blog z podr\u00f3\u017cy dooko\u0142a Indii. Delhi, Rajastan, Ladakh, Bombaj, Goa, Kerala Backwaters, Tamil Nadu.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/dunia.pl\/main\/indie\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"pl-PL\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/dunia.pl\/main\/indie\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/dunia.pl\/main\/indie\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Strona g\u0142\u00f3wna\",\"item\":\"https:\/\/dunia.pl\/main\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Indie\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/dunia.pl\/main\/#website\",\"url\":\"https:\/\/dunia.pl\/main\/\",\"name\":\"Natalia i Pawe\u0142 Dunia. Podr\u00f3\u017ce.\",\"description\":\"Natalia i Pawe\u0142 Dunia. Samochodem z Polski do RPA, P\u00f3\u0142 roku w Azji i inne podr\u00f3\u017ce.\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/dunia.pl\/main\/#\/schema\/person\/b01abb2de765188ad706c8be75e35109\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/dunia.pl\/main\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"pl-PL\"},{\"@type\":[\"Person\",\"Organization\"],\"@id\":\"https:\/\/dunia.pl\/main\/#\/schema\/person\/b01abb2de765188ad706c8be75e35109\",\"name\":\"Pawe\u0142 Dunia\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"pl-PL\",\"@id\":\"https:\/\/dunia.pl\/main\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/de600979a0290c3895b0f878c92acd8d?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/de600979a0290c3895b0f878c92acd8d?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Pawe\u0142 Dunia\"},\"logo\":{\"@id\":\"https:\/\/dunia.pl\/main\/#\/schema\/person\/image\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Indie na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119, 2.5 miesi\u0105ca z plecakiem - blog z podr\u00f3\u017cy Dunia.pl","description":"Indie na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119 - blog z podr\u00f3\u017cy dooko\u0142a Indii. Delhi, Rajastan, Ladakh, Bombaj, Goa, Kerala Backwaters, Tamil Nadu.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/dunia.pl\/main\/indie\/","og_locale":"pl_PL","og_type":"article","og_title":"Indie na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119, 2.5 miesi\u0105ca z plecakiem - blog z podr\u00f3\u017cy Dunia.pl","og_description":"Indie na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119 - blog z podr\u00f3\u017cy dooko\u0142a Indii. Delhi, Rajastan, Ladakh, Bombaj, Goa, Kerala Backwaters, Tamil Nadu.","og_url":"https:\/\/dunia.pl\/main\/indie\/","og_site_name":"Natalia i Pawe\u0142 Dunia. Podr\u00f3\u017ce.","article_modified_time":"2021-09-06T14:54:27+00:00","og_image":[{"width":1000,"height":376,"url":"https:\/\/dunia.pl\/main\/wp-content\/uploads\/2014\/01\/indie1.jpg","type":"image\/jpeg"}],"twitter_misc":{"Szacowany czas czytania":"1 minuta"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/dunia.pl\/main\/indie\/","url":"https:\/\/dunia.pl\/main\/indie\/","name":"Indie na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119, 2.5 miesi\u0105ca z plecakiem - blog z podr\u00f3\u017cy Dunia.pl","isPartOf":{"@id":"https:\/\/dunia.pl\/main\/#website"},"datePublished":"2018-02-18T11:57:12+00:00","dateModified":"2021-09-06T14:54:27+00:00","description":"Indie na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119 - blog z podr\u00f3\u017cy dooko\u0142a Indii. Delhi, Rajastan, Ladakh, Bombaj, Goa, Kerala Backwaters, Tamil Nadu.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/dunia.pl\/main\/indie\/#breadcrumb"},"inLanguage":"pl-PL","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/dunia.pl\/main\/indie\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/dunia.pl\/main\/indie\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Strona g\u0142\u00f3wna","item":"https:\/\/dunia.pl\/main\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Indie"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/dunia.pl\/main\/#website","url":"https:\/\/dunia.pl\/main\/","name":"Natalia i Pawe\u0142 Dunia. Podr\u00f3\u017ce.","description":"Natalia i Pawe\u0142 Dunia. Samochodem z Polski do RPA, P\u00f3\u0142 roku w Azji i inne podr\u00f3\u017ce.","publisher":{"@id":"https:\/\/dunia.pl\/main\/#\/schema\/person\/b01abb2de765188ad706c8be75e35109"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/dunia.pl\/main\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"pl-PL"},{"@type":["Person","Organization"],"@id":"https:\/\/dunia.pl\/main\/#\/schema\/person\/b01abb2de765188ad706c8be75e35109","name":"Pawe\u0142 Dunia","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/dunia.pl\/main\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/de600979a0290c3895b0f878c92acd8d?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/de600979a0290c3895b0f878c92acd8d?s=96&d=mm&r=g","caption":"Pawe\u0142 Dunia"},"logo":{"@id":"https:\/\/dunia.pl\/main\/#\/schema\/person\/image\/"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dunia.pl\/main\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1369"}],"collection":[{"href":"https:\/\/dunia.pl\/main\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/dunia.pl\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dunia.pl\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dunia.pl\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1369"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/dunia.pl\/main\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1369\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3602,"href":"https:\/\/dunia.pl\/main\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1369\/revisions\/3602"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dunia.pl\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/88"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dunia.pl\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1369"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}